Tilly Soubry

_____________________________

Klinische psychologie
Psychologische begeleiding voor
kinderen en jongeren

Voor wie/ aanbod:

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

  • Opvoedingsondersteuning
  • Diagnostiek
  • Intelligentieonderzoek
  • Individuele psychologische begeleiding van het kind

Contact:

0478/83.44.34

info@psycholoogvoorkindenjeugd.be