Caroline Devos
Sofie Staelens

_____________________________

Logopedie

Voor wie/ aanbod:

In onze praktijk kan je terecht voor onderzoek en begeleiding van spraak-, taal-, leer- en stemstoornissen bij kinderen en volwassenen.

Dit kan zowel na doorverwijzing via school, CLB, arts of andere discipline als op eigen initiatief.

Wij plannen onderzoek, geven advies en indien nodig volgt therapie op maat van de persoon en de probleemstelling.

Het gaat voornamelijk over:

LEERSTOORNISSEN

 • lezen (dyslexie)
 • spelling (dysorthografie)
 • rekenen (dyscalculie)

SPRAAKSTOORNISSEN

 • articulatie
 • afwijkend mondgedrag/slikken

TAALSTOORNISSEN

 • taalachterstand
 • taalontwikkelingsstoornis (dysfasie)

NEUROGENE STOORNISSEN

 • taalstoornis (afasie)
 • chronische spraakstoornis (dysarthrie)
 • slikken (dysfagie)

STEMSTOORNISSEN

 • organische stoornis (met letsel)
 • functionele stoornis (stemgebruik)

Contact:

Caroline Devos

056/61 08 00
0477/43 50 69

carolinedevos@telenet.be